Skip to product information
1 of 1

8mm Swarovski Crystal Rhinestone Rivoli, gold, each

8mm Swarovski Crystal Rhinestone Rivoli, gold, each

SKU: 06702.93

Regular price $2.44 USD
Regular price Sale price $2.44 USD
Sale Sold out
8mm Crystal rhinestone rondelle 06702.93
8mm rhinestone rondelle 06702.93
View full details