Skip to product information
1 of 1

8mm Swarovski Crystal Rivoli Setting, silver, Each

8mm Swarovski Crystal Rivoli Setting, silver, Each

SKU: 06702.92

Regular price $2.44 USD
Regular price Sale price $2.44 USD
Sale Sold out
8mm Crystal Rivoli Setting, each 06702.92
06702.92
View full details